Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Disability Jiujitsu Seminar

2 July, 2023 @ 11:00 am - 3:00 pm

The UKBJJA, the National Governing Body for Brazilian Jiu Jitsu is proud to event this tailored BJJ seminar.

Designed to cater specifically to people with disabilities this event is designed to create an inclusive space and caters to those with physical disabilities and neurodiverse individuals.

This event is open to both experienced and new BJJ practitioners. However this event is strictly age 16+.

Carers/parents/ guardians are welcome to join in to assist the participants. All activity is taking place on thick mats, we ask that you remove your shoes whilst participating, other rules may apply by the venue.

Agenda for the day

Attendees can expect a relaxed environment with two seminars taking place. Participation in the seminars is completely optional depending on experience and abilities.

Leading the seminar will be two guest instructors; Sam Kaye and Dan Strauss.

The seminars will be followed with an open mat, during which you can take as many breaks as needed.

Our Disability Officer Gina Hopkins will be available for support and to meet attendees on the day.

Accessibility accommodations

There is a car park with disabled parking at the front of Sport Wales National Centre, parking is on a first come first serve basis and is free while using the centre.

We have done our very best to make this a fully accessible event and cater to a variety of individual needs.

Attendees must be able to transfer onto the mats without mechanical assistance.

If this is a concern for those willing to attend then please contact us directly and we will do our best to find a solution.

For any concerns and more information please contact Disability@UKBJJA.org.

________

Mae’r UKBJJA, y corff genedlaethol sy’n llywodraethu Jiu Jitsu Brasilaidd, yn falch i gynnig seminar teilwredig BJJ.

Wedi’i greu yn uniongyrchol ar gyfer pobl gyda anableddau, mae’r digwyddiad hon yn rhoi gofod cynhwysol i bobl gydag anableddau corfforol ac unigolion niwro-amrywiol.

Mae’r ddigwyddiad hon ar agor i ymarferwyr profiadol BJJ ac i ymarferwyr newydd. Mae croeso i rhieni/gofalwyr ymuno yn y ddigwyddiad i gynorthwyo’r cyfranwyr. Fydd pob gweithgaredd yn digwydd ar fatiau trwchus. Gofynnir i chi dynnu eich esgidiau tra’n cymryd rhan yn y gweithgareddau. Gallai rheolau arall cael eu gosod gan y leoliad.

Agenda y diwrnod

Gellir ddisgwyl awyrgylch ymlaciedig gyda dau seminar yn digwydd. Mae cyfraniad yn y seminar yn hollol ddewisol ac yn dibynnu ar brofiad a gallu.

Yn arwain y seminarau fydd dau hyfforddwr gwadd, Sam Kaye a Dan Strauss.

Yn dilyn y seminarau, fydd mat agorol i ymarfer. Gallech gymryd seibiannau trwy gydol yr ymarfer pan fod angen.

Fydd ein swyddog anableddau, Gina Hopkins ar gael i gwrdd a’r cyfranwyr ar y diwrnod ac y gynnig cymorth a chynorthwyaeth.

Hygyrchedd Lleoedd

Mae yna faes parcio gyda pharcio i’r anabl o flaen yr adeilad, Sport Wales National Centre. Fydd y parcio yma yn gweithio ar sail y gyntaf i’r felin gaiff falu, ac am ddim tra’n defnyddio’r ganolfan.

Rydym wedi gwneud ein gorau oll i greu digwyddiad sy’n darparu i amrwyiaeth o anghenion arbennig ac yn hollol cynhwysol i bawb.

Mae’n rhaid bod y cyfranwyr yn gallu symud i’r matiau heb gymorth mecanyddol.

Os ydy hyn yn pryderu unrhyw un sy’n meddwl cymryd rhan yn y digwyddiad, cysylltwch â ni yn uniongyrchol ac mi geisiwn ein gorau i ffeindio datrysiad.

Os oes ganddoch chi ynrhyw bryderon, cwestiynnau neu yn chwilio am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Disability@UKBJJA.org.

Details

Date:
2 July, 2023
Time:
11:00 am - 3:00 pm
Event Categories:
,
Website:
https://www.eventbrite.co.uk/e/disability-jiujitsu-training-camp-tickets-617342767837

Venue

Sport Wales National Centre
Sophia Gardens
Cardiff, CF11 9SW
View Venue Website